PRZEGLĄD PERIODYKÓW KONSTYTUCYJNYCH (część XI, 2016 r.)

Zgodnie z zapowiedzią, od tego odcinka przegląd uzyskuje nową formę. Zamiast szczegółowego opisu wszystkich najnowszych wydań czasopism, które ukazały się w danym miesiącu będzie to ranking 5-10 najciekawszych artykułów w kategorii Polska i Świat.

W listopadzie nie ukazały się nowe numery prawie żadnych polskich czasopism z dziedziny prawa konstytucyjnego. W tych, które się ukazały, jak PAŃSTWO I PRAWO czy PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO nie pojawiły się opracowania z naszej dziedziny.

Listopadowy dorobek publikacyjny na świecie również był skromniejszy niż w pozostałych miesiącach, co jest już jednak tradycją, czy po prostu cechą charakterystyczną tego miesiąca. W listopadzie swoje premiery miały nowe wydania 23 zagranicznych periodyków naukowe z dziedziny prawa konstytucyjnego i politologii.

Oto polecana przeze mnie lista artykułów listopada:

  1. Artykuł Pero… ¿puede ser el Senado una cámara de representación territorial? dotyczy roli drugich izb parlamentu (senatów). O ile w państwach federalnych istnienie II izby uznaje się za potrzebne, a uzasadnia funkcją reprezentowania interesów państw składowych (stanów, kantonów, prowincji, landów), o tyle w krajach jednolitych regularnie powraca postulat ich likwidacji. W Hiszpanii inaczej — popularny jest pogląd o potrzebie nie tylko utrzymania, ale znacznego wzmocnienia pozycji ustrojowej Senatu właśnie jako reprezentancji regionów i obszarów autonomicznych. Autor jest sceptyczny wobec tego poglądu. Na podstawie analizy działalności wybranych drugich izb parlamentów na świecie wyraża pogląd, że  realizacja przez nie funkcji reprezentacji regionów czy wspólnot lokalnych — tak w państwach unitarnych jak federalnych — pozostawia wiele do życzenia. W ten sposób  podważa zasadność argumentów zwolenników senatów. (REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL, Año nº 36, Número 107). Czytaj dalej
Opublikowano PRZEGLĄD PERIODYKÓW NAUKOWYCH | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

PRZEGLĄD PERIODYKÓW KONSTYTUCYJNYCH (cz. X, 2016 r.)

Zbliża się przerwa świąteczna, dla akademików obejmująca także okres między Bożym Narodzeniem, a Nowym Rokiem — będzie więc sporo czasu na odpoczynek i lekturę. Oprócz nadrobienia zaległości w beletrystyce polecam także sięgnięcie po periodyki konstytucyjne. Ich jesienna oferta jest bogata, zróżnicowana i ciekawa. W tym celu w grudniu opublikuję aż dwa przeglądy – październikowy i listopadowy. Dorobek wydawniczy ostatniego miesiąca roku omówię już w styczniu nowego roku.

Zaczynamy od wydawnictw zagranicznych.

glj_coverW najnowszym „GEORGETOWN LAW REVIEW” (vol. 105, issue 1) kilka ciekawych tekstów. Wybrałem z nich dwa. Najlepszą rekomendacją artykułu „The Votes of Other Judges” jest nazwisko jednego z autorów — prof. Erica A. Posnera z University of Chicago, ale także temat poświęcony motywacjom sędziów orzekających w składach wieloosobowych. Są dwie teorie procesu decyzyjnego sędziego w takim składzie. Pierwsza: że kieruje się on wyłącznie subiektywną oceną faktów oraz wykładnią prawa. Mierzy się samotnie z wyzwaniami orzekania niczym Herkules (jak stwierdził R. Dworkin). Druga — że sędzia bierze także pod uwagę poglądy i argumenty innych sędziów, jakie w trakcie debaty wysuwają oni na podstawie analizy tego samego stanu faktycznego i prawnego. Na pytanie tytułowe artykułu – czy sędziowie powinni brać pod uwagę opinię współorzekających sędziów – autorzy odpowiadają pozytywnie, proponując przy tym, aby proces decyzyjny opierał się na dwóch turach głosowań. Po pierwszym głosowaniu sędziowie poznawszy jego wynik i preferencje innych sędziów, które mogą dodatkowo uzasadnić — głosowaliby ponownie i ostatecznie, mogąc zmienić swoją pierwszą decyzję. Artykuł pt. „Enduring Originalism” to kolejny głos poparcia dla oryginalizmu w interpretacji konstytucji USA. W przeciwieństwie do zwolenników konkurencyjnej koncepcji tzw. żywej konstytucji (living constitution) oryginaliści uważają, że decydujące znaczenie dla wykładni konstytucji mają intencje jej autorów oraz ówczesny kontekst społeczno-polityczny. Ustalanie znaczenia przepisów ustawy zasadniczej powinno co najmniej uwzględniać pierwotny kontekst i ówczesne zasady językowe, czy znaczenie słów. Autorzy poetycko uzasadniają swoje stanowisko porównaniem procesu wykładni zgodnego z zasadami oryginalizmu do przedłużania życia Czytaj dalej

Opublikowano PRZEGLĄD PERIODYKÓW NAUKOWYCH | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

PRZEGLĄD PERIODYKÓW KONSTYTUCYJNYCH (WRZESIEŃ 2016)

Zgodnie z zapowiedzią zapraszam do drugiego w tym miesiącu przeglądu periodyków konstytucyjnych. Tym razem proponuję sięgnięcie po wrześniowe wydania czasopism naukowych z dziedziny prawa konstytucyjnego i nauk politycznych z całego świata i lekturę wybranych przeze mnie artykułów. Zacznę od pism zagranicznych, po których przejdę do polskich tytułów z września.

f1-medium-2Wrześniowe „ANNALS” prawie w całości poświęcono zbliżającym się wyborom w USA. Już dzisiaj nazywa się je historycznymi ze względu na ich pod wieloma względami wyjątkowy charakter. Artykuł wprowadzający do numeru (Elections in America) odwołuje się do klasycznej pracy V.O.Keya Jr. z 1966 r., w której autor po raz pierwszy zwrócił uwagę na doniosłość stosunku wyborców i kandydatów do strategii wyborów. Sposób prowadzenia kampanii i główne akcenty jej treści są istotnym prognostykiem polityki, jaką będzie prowadził zwycięski kandydat. Z kolei zachowania wyborców i ich reakcje pozwalają przewidzieć wynik wyborów. Zdaniem autora artykułu generalnie niewiele się w tej sprawie zmieniło. Analiza genezy sytuacji, z którą mamy do czynienia na kilka tygodni przed wyborami, jest tematem kolejnego ciekawego tekstu (The Electoral Landscape of 2016). Autorzy zwracają uwagę na rolę różnic w gronie elektoratu (etnicznych, rasowych, ekonomicznych), których podkreślanie dawno nie miało w USA takiego zakresu i głębokości. Podziały i różnice były głównym motywem

Czytaj dalej

Opublikowano PRZEGLĄD PERIODYKÓW NAUKOWYCH | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj

(WAKACYJNY) PRZEGLĄD PERIODYKÓW KONSTYTUCYJNYCH (LIPIEC-SIERPIEŃ 2016)

Wakacje to dla akademików czas, w którym mogą… nadrobić zaległości w lekturze, ale także w pracy naukowej. Obowiązki dydaktyczne nie pozwalają na pełne oddanie się uprawianiu nauki. Aby przegląd wakacyjny nie przybrał monstrualnych rozmiarów podzieliłem go na dwie części. Pierwsza obejmie „tylko” dwa z trzech wakacyjnych miesięcy. Przegląd wrześniowy opublikuję w drugiej połowie października. [Aktualizacja po wykonaniu całego przeglądu: na pewno będę się starał zdążyć do końca października]

Zaczynamy od periodyków zagranicznych. Polski przegląd — w części drugiej, u dołu.

F1.medium-3

Lipcowy numer „AMERICAN POLITICS RESEARCH” (vol. 44 no. 4) poświęcono niemal w całości władzy sądowniczej. Chociaż artykuły odnoszą się do amerykańskiej judykatywy, wiele wątków powinno zainteresować polskich czytelników, szczególnie tych  zainteresowanych toczącą się właśnie w Polsce dyskusją na temat planowanych i zapowiadanych reform sądownictwa. Pomimo różnic w ustroju władzy sądowniczej w RP i USA, odnajdziemy bez trudu podobieństwa. Ponadto, niektóre propozycje reform (jak ustanowienie sędziów wybieralnych na kadencje) zdają się nawiązywać do rozwiązań amerykańskich. Autorzy artykułu „Does Public Financing Affect Judicial Behavior? Evidence From the North Carolina Supreme Court” postanowili zweryfikować prawdziwość tezy, że prywatne finansowanie kampanii wyborczej sędziów może powodować, że będą oni przychylniejsi dla swoich sponsorów.  Czytaj dalej

Opublikowano PRZEGLĄD PERIODYKÓW NAUKOWYCH | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Skomentuj